การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาของกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ถึงแม้ในช่วงปัจจุบันจะมีการสนับสนุนการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่ว่าแล้วสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก ยังคงให้ความหมายกับการป้องกันน้อยมาก แม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมาให้ปฏิบัติตามหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เด็กวัยรุ่นได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลสรุปคำแนะนำและข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยเป็นเหตุให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบันลดน้อยถอยลง

 
เพราะว่าความรักของกลุ่มเด็กวัยรุ่น เป็นความรักที่ร้อนแรงพร้อมทั้งคึกคะนองเกินที่จะห้ามใจ แม้ว่าผู้ปกครองจะคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนมีการเปิดใจยอมรับสักเท่าใด แต่กลุ่มเด็กวัยรุ่นก็ยังคงให้ความหมายไปกับการป้องกันการตั้งท้องน้อยมาก ปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลับตกเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทำให้ผู้ปกครองต้องลด ละ เลิกที่จะพยายามห้ามปราม ก็เพราะว่าถ้ายิ่งห้ามปรามมากเท่าใด กลุ่มวัยรุ่นก็จะยิ่งตะเลิดไปไกลมากเท่านั้น แทนที่จะสามารถควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดได้บ้าง กลับจะทำให้การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรพวกเขายิ่งออกห่างพร้อมกับไม่สามารถที่จะดูแลหรือควบคุมได้เลย พร้อมกับนี่ก็คือตัวปัญหาอย่างหนักหน่วง ที่ทางผู้ปกครองเองก็อาจจะหมดหนทาง เพราะเช่นนั้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงเป็นอุปสรรคที่ยากจะแก้ไข ตลอดจนกระทั่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหรือทันท่วงที
 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
แต่ว่าในปริมาณของการเกิดตัวปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบัน ดูเหมือนลดน้อยถอยลงไปเพียงเล็กน้อย แต่ทว่าอย่างน้อยปัญหานี้ก็มีลดน้อยถอยลงไปมั่ง ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่สมรรถคุมได้เลย