การทำแท้งที่จะส่งผลร้ายต่อร่างกายในอนาคตภายหน้า

การแท้งลูกโดยที่ไม่มีความตั้งใจมักจะเกิดจากวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมในการตั้งท้อง ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือจะอยู่ในช่วงวัยกำลังเรียน ซึ่งทางด้านกฎหมายจะมีการเรียกว่า การทำแท้ง ขณะแม่ไม่มีความพร้อม โดยที่ไปทำแท้งที่กลุ่มวัยรุ่นมักจะเลือกเป็นอันดับแรก ๆ กันเลย แต่ในการทำแท้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากอย่างแน่นอน จึงอาจจะทำให้ผู้ที่ทำแท้งแบบตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจ ก็จะมีผลเสียตามมาเช่นเดียวกัน

 
ถือได้ว่า การทำแท้ง นั้น จะมีการมีผลต่อร่างกายได้หลากหลายอย่างด้วยกัน ทำให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดจากการตกเลือด หรือติดเชื้อ เนื่องจากจะยังมีเศษเนื้อเยื่อของเด็กนั้น  ติดอยู่ ยิ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะมีความเสี่ยงที่สูงมาก พร้อมทั้งยังเกี่ยวข้องช่องคลอดที่มีการฉีกขาด ทำให้มีการอุจาระพร้อมทั้งปัสสาวะออกทางช่องคลอด ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพจะเป็นในระยะยาว และอาจจะไม่สามารถมีบุตรได้ตลอดชีวิต เพราะเช่นนั้นสิ่งนี่แหละจะทำให้คุณคิดได้ว่าการทำแท้งนั้นส่งผลเสียต่ออนาคตอย่างไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับเด็กที่มีลูกก่อนวัยอันควร  แต่บางคนคงคิดได้ว่าเมื่อทำให้เขาเกิดมาก็ต้องมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งดูแลตัวน้อยที่จะเกิดมาลืมตาดูโลก
 
การทำแท้ง
เพราะฉะนั้นการทำแท้งไม่ว่าจะด้วยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม สิ่งแรกที่จะส่งผลเสีย คือ ร่างกาย อาจจะไม่เป็นปกติเหมือนเดิม  ทำให้การดำเนินชีวิตดูเปลี่ยนแปลงไป จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบเดิม