การเริ่มความรักใคร่ที่เกิดจากการให้ความจริงใจเป็นหลัก

ความรักจะมีขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้ตัว แต่ว่าด้วยมนุษย์เรานั้นยังมีสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความคิดพร้อมกับไตร่ตรอง พร้อมกับมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นกับตัวเอง ซึ่งในบางขณะสำหรับบางคนอาจจะในการไตร่ตรอง โดยการกลั่นกรองไม่ค่อยได้ ทำให้ถึงขั้นที่จะไร้สติ

 
เพราะในการรักตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจกำหนดขึ้นเองได้ในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมทั้งยังรวมถึงสติของแต่ละบุคคลหรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนไหน ความรักที่มีอยู่ก็มีผลไม่ให้อาจจะหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่อาจจะที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เพราะทุกคนไร้สตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม พร้อมกับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่า ก็ไม่สามารถมีใครตอบได้อย่างชัดเจน เพราะว่าควรรักของแต่ละบุคคลนั้น จะมีความต่างกันออกไป แต่สิ่งเดียวที่ยังทำการแสวงหาก็คือ ความสุจริตใจที่มีให้กัน ก็เพราะว่าความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึง จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่ม คนสาว เท่านั้น แต่การบังเกิดความรัก ด้วยการเริ่มด้วยความจริงใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้ว เนื่องจากเรานั้นไม่อาจที่จะเลือกรักใครได้ พร้อมทั้งเลือกให้ใครได้รับความบริสุทธิ์ใจด้วยซ้ำ
 
ความรัก
ดังนั้นความรักเริ่มด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความสุจริตใจเป็นสื่อกลาง พร้อมกับจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็สามารถมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น ความรักแต่หญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจมอบให้กันได้ค่ะ