ความรักของกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะไม่สามารถกำหนดทิศทางได้

เพราะว่าความรัก อาจดูว่าเป็นความรักแค่เพียงหนุ่มสาวเพียงแค่นั้น แต่อันที่จริงความรักนั้น เกิดจาการรักมิตรสหาย รักพ่อแม่ รักพี่น้อง และรวมถึงความรักพี่น้องนั่นเอง ซึ่งความรักภายในลักษณะนี้จะไม่ค่อยรู้สึกความเจ็บปวดมากเท่าใด จึงทำให้ความแบบนี้มีอายุยืน แต่สำหรับความรักแบบชู้สาวนั้น บางคนอาจผิดหวังเสียใจกับเรื่องราวมากมาย จนบางครั้งเกิดอาการคิดมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น แต่ไม่ว่าเช่นใด ความรัก ไม่ได้มีคำสอนแต่อย่างไร ที่จะสามารถเป็นเหตุให้เราสองคนรักกัน พร้อมทั้งในการใช้เวลาอีกช่วงหนึ่ง เพื่อเกิดการเรียนรู้กันและกันได้สมบูรณ์แบบ ถือได้ว่ากลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ มีการค้นหาความรัก แต่รักนั้นจะจริงหรือไม่จริง ตนเองแหละเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเอง

 
ความรัก
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ควรที่จะคอยให้ข้อเสนอแนะกับเด็ก ๆ กลุ่มวัย ภายในเรื่องความรัก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ กลับเห็นว่าเป็นช่วงที่เกิดความคะนอง พร้อมทั้งจะดูเหมือนว่าเป็นมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งไม่อาจจะควบคุมได้ แม้กระทั่งพ่อเอง ก็ยังเกิดความเหนื่อยใจเป็นอย่างมาก ด้วยความประพฤติของกลุ่มวัยรุ่น เพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามากมาย ดูเป็นว่าสามารถเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ แต่ถ้าว่าในกลุ่มวัยรุ่นโดยมากแล้ว ได้มีการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งสื่อต่าง ๆ มากมาย ความรักในกาเรียนรู้ จึงทำให้พวกเขานั้นเกิดการพบสิ่งที่ไม่ดี หรือดีได้ แต่จำนวนมากจะพบแต่ไม่ดี จนทำเอาเสียคน และด้วยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็จะส่งให้เกิดเรื่องมากมายตามมาเช่นเดียวกัน