ความรัก ยาบำรุงรักษาใจที่ถูกเอามาใช้เยียวยาโรคให้กับผู้เจ็บป่วย

มีหลากหลายคนที่ป่วยทางด้านใจ จนกระทั่งก่อให้เกิดโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายตามมา ความรักจากคนรอบข้างย่อมส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งผลดีที่ว่านี้ก็ย่อมมาจากความรู้สึก ที่เป็นเหตุให้คนป่วยจำนวนมากคิดว่า ตนเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่แค่เพียงคนเดียวแค่นั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความหมาย และญาติคนไข้หรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ อาจจะหยิบยื่นพร้อมทั้งมอบให้นอกเหนือจากยาบำบัดรักษาโรคนั่นเอง

 

แรงต้านทานที่สร้างภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ส่วนหนึ่งส่วนใดได้มาจากความรักพร้อมทั้งแรงใจ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลอย่างหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือบุคคลอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะแจกจ่าย หรือช่วยเหลือคนเจ็บได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากยาที่ถูกเอามาใช้สำหรับผู้ป่วย ซึ่งยาก็อาจเป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนไข้จำนวนมากต้องใช้รับประทาน พร้อมทั้งยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นเหตุให้คนไข้หายขาด จากโรคภัยบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบข้าง ที่เป็นเหตุให้คนไข้อยากสู้ต่อ พร้อมทั้งรอรักษาอาการเจ็บไข้ให้หายขาดจนสิ้นสุด พร้อมทั้งนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า การบำบัดโรคบางโรค อาจจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ พร้อมทั้งที่สำคัญที่สุดคือแรงใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ที่คอยดูแลคนเจ็บอย่างใกล้ชิด ควรที่จะอาจจะมอบความรักพร้อมทั้งความเอาใจใส่ให้กับคนเจ็บได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักพร้อมทั้งแรงใจที่ล้นหลามของคนรอบข้างหรือคนที่ใกล้ชิด

 

จึงมิใช่เรื่องแปลกหากในยุคปัจจุบัน มีการบำบัดโรคบางชนิด ที่ถูกสร้างด้วยความรักพร้อมทั้งความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ประกอบกับยาที่ผู้ป่วยทานอย่างเป็นประจำ และมีผลทำให้ความรักที่ว่านี้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนเจ็บเองอาจเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางทีอาจจะเกิดอาการเสียขวัญพร้อมทั้งเสียแรงใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะอาจเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ หล่อหลอมรวมกันเป็นแรงใจที่คนใกล้ชิดหรือญาติคนเจ็บพยายามหยิบยื่นพร้อมทั้งมอบให้ในทุก ๆ วัน