ความวิเศษที่น่าเสาะหานิสัยของกลุ่มที่ถนัดมือซ้าย

เมื่อในชีวิตประจำวันเรานั้น ล้วนแล้วรู้จักคนที่มีการ ถนัดมือซ้าย แม้แต่ทางผู้ชำนาญทางด้านการแพทย์ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด แต่ทว่าพันธุศาสตร์ก็ได้มีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีการค้นพบได้ว่า ยีนส์ถนัดซ้าย แต่ทว่าเรารู้ได้ว่ามักจะต้องมีผู้คนถนัดซ้ายอยู่ ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะมีคนหนึ่งถนัดซ้าย เป็นการระบุได้ว่าเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ สำหรับโลกที่เราอาศัยอยู่ คือโลกของคนถนัดมือขวา จริงๆ แล้วไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้น

 

เพราะเหตุผลที่มีคนนัดมือขวาอยู่มากกว่าคนที่ถนัดมือซ้าย ก็คอยต้องปรับพฤติกรรมให้เข้ากับโลกของคนที่มีการถนัดมือขวา แต่ทว่าคนที่มีการถนัดมือซ้าย เป็นกลุ่มคนที่มีความพิเศษ เขาทั้งหลายมักจะเป็นตัวของตัวเอง พร้อมทั้งจะสามารถปรับตัวได้ง่าย ๆ นั่นก็คงเป็นเพราะเขามีทางเลือกไม่ได้มากนัก สำหรับความจริงที่น่าตะลึกของคนที่ถนัดข้างซ้าย จะมีประชากรแค่เพียง 5-10% ที่ถนัดข้างซ้าย คนที่ถนัดข้างซ้ายจะมีกรใช้สมองซีกขวาเป็นสำคัญ  ส่วนผู้ที่ถนัดข้างซ้ายก็จะมีการแพ้แอลกอฮอล์ได้ง่ายเช่นกัน และเป็นคนที่มีความคิดรังสรรค์งานออกมาได้ดีอยู่ตลอด มิใช่ว่าจะเป็นความผิดปกติ

 

เพราะเช่นนั้น ถนัดมือซ้าย มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างไร คนเราก็ทำงานทัดเทียมกัน ซึ่งผู้ที่ถนัดซ้ายคงทำงานออกมาได้ดีกว่าผู้ที่ถนัดข้างขวาก็มี เป็นเหตุให้โดยมากแล้วมักจะเห็นกันเป็นประจำ สำหรับผู้ที่ถนัดข้างซ้าย พร้อมทั้งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ารู้ที่ต้องเรียนรู้ถนัดมือซ้าย