คำนิยามที่ไม่ได้กำหนดว่า ความรัก จะต้องเป็นยังไง

ความแน่นอนของคำว่า ความรัก มิได้บ่งชี้พร้อมทั้งขีดจำกัดเอาไว้ที่ตรงไหน ว่าเป็นข้อกำหนดที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นความจริง อย่างน้อยการแต่งจำกัดความความรักให้ดูดีพร้อมทั้งมีเสน่ห์ ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกพร้อมทั้งความนึกคิดที่มนุษย์พยายามจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุด แต่บางขณะการนำนิยามความรักมาใช้ ด้วยการอ่านพร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงจิตใจของผู้นึกคิดพร้อมกับแต่งนิยามนี้ขึ้นมา เราอาจนำนิยามความรักนิยามนั้นมาใช้ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมในภายหลัง เพราะหลังจากที่เราได้อ่านนิยามความรักของใครสักคนแล้ว พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถรับรู้และเข้าใจ ถึงความหมายของนิยามนั้น ๆ จนอาจจะนำบางสิ่งบางอย่าง ภายในนิยามมาใช้กับตนเอง และผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง

 
ความรัก
พร้อมกับถ้าหากจำกัดความที่ถูกแต่งเสริมเติมแต่ง แสดงว่าความรักในโลกใบนี้ ถือได้ว่ามีอยู่มากมายหลากหลายร่วมกัน แต่สำหรับนิยามของความรักที่แท้นั้น คงไม่มีรูปแบบหรือเป็นนิยามที่สมบูรณ์ ก็เพราะว่านิยามของความรักส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความคิดพร้อมกับทัศนคติของแต่ละคนที่มีความรู้สึก นึกคิดต่อความรักในรูปแบบของตัวเอง ต่างคนต่างก็ค้นหารักแท้ ที่อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงเพื่อเขาก็ได้ แต่ใช่ว่าความรักใคร่จะไม่มีบนโลกใบนี้เสียเมื่อไร  ก็เพราะว่าตอนนี้ทุกคนบนโลกใบนี้ก็เกือบจะมีความรักให้แก่กัน ถ้าหากต้องการยึดมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ นิยามของความรักบนโลกใบนี้ จึงล้วนแล้วแต่เป็นนิยามความรักที่ถูกเติมแต่ง เสริมแต่งขึ้นมาให้ดูดีพร้อมทั้งมีลักษณะที่เป็นจริงหรือ คงไม่เป็นจริงก็ได้