ทานเค็มมากมีผลให้ต้องระวังเป็นโรคไต

เมื่อทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิ โรคไต ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันทางสุขภาพแห่งชาติ และทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง กับการประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก พร้อมทั้งมีการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกประจำปี 2560 ในภายใต้คำขวัญ อ้วนกลมระทมไต  ในวันที่อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 ณ Atrium Zone ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ทำให้กลับเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมาก

 
โรคไต
ซึ่งในขณะนี้ หลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเมืองไทย ได้มีนโยบายและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง ได้มีกำลังเป็นปัญหาที่รุนแรงพร้อมทั้งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งเด็ก พร้อมกับผู้ใหญ่ จากสถานการณ์ของโรคไตในปัจจุบัน ที่กำลังมีปัญหาใหญ่ภายในระดับทั่วโลก ในรอบ 10 ปีที่ผ่านา ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ มักจะพบว่าเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และมีภาวะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนลงพุง กันเป็นปริมาณมาก จะมีการมีผลทำให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคติดต่อแบบเรื้อรัง เป็นเหตุให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเพื่อมากเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีกันเลย และยังเป็นเหตุให้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย โรคไต เช่น โรคหัวใจ หรือว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นอาทิ
 
เป็นเหตุให้เกิดการรณรงค์วันไตโลก และสัปดาห์วันไตโลกในเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไต พร้อมกับโรคออื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ทั่วไป เมื่อได้มีการติดตาม  ก็ย่อมจะรับรู้ข้อมูลกันเป็นอย่าง ซึ่งโรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกท่าน