น้ำแข็งคลายความร้อน ระวังจะมีสารเจือปน

ตอนนี้อากาศร้อน ก็ต้องหาวิธีการคลายความร้อนที่มีความนิยมในการเลือกรับประทาน เครื่องดื่มเย็น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำแข็ง แต่น้ำแข็งคลายความร้อนนี่แหหละคงจะเป็นตัวการที่ทำให้เราปวดท้อง ท้องเสียขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน คุณเองอย่าคิดว่าน้ำแข็งจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น เพราะว่ามันมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อไวรัสต่าง ๆ ที่จะมีการส่งผลกับทางด้านสุขภาพของเราเองได้

 
ปัจจุบันนี้มีการนำ น้ำแข็ง มาใช้ประโยชน์หลายด้านร่วมกัน ตั้งแต่ใช้ภายในด้านอุตสาหกรรมประมง สำหรับทำการแช่อาหารสด พร้อมทั้งเอามาบริโภคโดยการผสมเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน หากน้ำแข็งที่ใช้บริโภคไม่สะอาดพอ อาจทำให้เสียวให้มีเชื้อโรคปนเปื้อน ที่เป็นสาเหตุเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ในการผลิตน้ำแข็งก็จะต้องผ่านกระบวนการหลากหลายอย่างด้วยกัน ถึงมือผู้บริโภค  ถ้าหากผู้ผลิตไม่มีความระมัดระวังตั้งแต่เริ่มต้น คงจะทำให้คุณภาพของน้ำที่เอามาผลิต การเก็บ การขนส่ง รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำแข็งไม่สะอาด เพราะว่าน้ำแข็งที่นำมาแบ่งบรรจุ เพื่อจำหน่ายต้องมีภาชนะปกปิดมิดชิด ไม่ควรวางอยู่บนพื้น ทางเท้าหรือว่าใกล้กับถังขยะ ภาชนะที่ใช้เก็บจะสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย  ไม่ใช้มือกอบน้ำแข็ง ส่วนร้านอาหารจะต้องเก็บน้ำแข็งภายในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  และภาชนะไม่เป็นสนิท และสามารถเก็บความเย็นได้ดีกันเลยเชียว
 
น้ำแข็ง
ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ภายในบริเวณขนส่ง ควรที่จะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานจะต้องสวมรองเท้าที่สะอาดพร้อมกับควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง  ไม่สูบบุหรี่หรือว่ามีพฤติกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นรถที่วางน้ำแข็งต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนส่ง และมีมาตรการดูแลอุณหภูมิน้ำแข็งที่สม่ำเสมอ