ภาพภายนอกของกระแสแฟชั่นในทุก ๆ ภาพภายนอกเพื่อคนไทย

การที่ทุกคนพยายามจะก้าวให้ทันยุคเข้าสมัย ยิ่งกว่านั้นการสร้างจินตนาการสู่โลกของความเป็นแฟชั่น คุณต้องการจะเดินตามกระแสแฟชั่นสมัยใหม่ คุณต้องการจะทำอะไรใหม่ ๆ ที่แตกต่าง และคุณก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามใคร หากคน ๆ นั้นไม่ดูดีภายในความคิดของท่านเอง

 

ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยน ทำให้โลกก็ถูกปรับเปลี่ยนเช่นกัน เพื่อให้เราทุกคนรู้จักที่จะหมุนตามให้ทัน เมื่อกระแสแฟชั่นเข้ามามีบทบาท กลับทำให้หลากหลายคนต้องเปลี่ยนแปลงตนเองไปเสียหมด ซึ่งหลัง ๆ มานี้ ประเทศไทยได้มีกระแสแฟชั่นเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งตัว หน้า ผม รองเท้า นาฬิกา และอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยน พร้อมกับเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นเสียหมด โดยที่คุณเองคงชื่นชอบความคิดเห็นที่แตกต่าง และไม่ได้โยงใยหรือว่าเกี่ยวข้องไปตามแบบแฟชั่นเลยแม้แต่น้อย แต่ว่าสุดท้ายคุณก็ถูกกระแสแฟชั่นครอบครองจิตใจ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปลักษณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งตัว การแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่ง การจัดแต่งทรงผม การแต่งหน้า หรือว่าแม้กระทั่งข้าวของ เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพราะว่าถ้าหากไม่ทันสมัย และตามทันยุคกระแสแฟชั่น สิ่งของต่าง ๆ ภายในมือของเรา จะถูกเห็นว่าเป็นสิ่งของโบราณ ที่รู้ไม่ทันหรือว่าตามคนอื่น ๆ ไม่ทัน เขาแปรเปลี่ยนกันไปแล้ว แต่ว่าเรากลับยังคงใช้ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านี้ในรูปแบบเดิม ๆ จนกระทั่งก่อให้เกิดความอับอาย และจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด

 

แต่ถึงเช่นใด ภาพลักษณ์ของกระแสแฟชั่นภายในทุก ๆ ภาพลักษณ์ กลายเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งภายในใจของใครหลากหลายคน ต้องการจะสวย อยากจะหล่อ ต้องการจะดูดี ต้องการจะมีเสน่ห์ เลยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หากไม่เปลี่ยนแปลง ก็อาจไม่ดูดีได้อย่างแน่นอน