ฮอร์โมนเลปตินที่เป็นปัญหาในการลดความอ้วนไม่ลง

ฮอร์โมนเลปติน ท่านเองคงไม่เคยได้ยินกันมาก่อน ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการลดความอ้วนของคุณกันอย่างแท้จริงกันเลย แม้ว่าหน้าที่หลัก ๆ ของฮอร์โมนตัวนี้ คือการกำหนดระดับพลังงานที่มีการใช้ในแต่ละวัน พร้อมกับน้ำหนักตัวของคุณเอง รวมถึงมีการสั่งการทางสมองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวความอยากอาหารได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านี้ เลปตินยังเป็นตัวกระตุ้นในการทำงานของทางด้านประสาทพร้อมกับเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างเนื้อเยื่อไขมันในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

 

ถือได้ว่าฮอร์โมนเลปติน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้อยากอาหารเป็นอย่างมาก เพราะคุณสาว ๆ หลากหลายคนที่กำลังอยากจะทำการลดความอ้วน เพราะการเกิดภาวะทางด้านเลปติน คือ เป็นสัญญาความรู้สึกอิ่มไปถึงสมองกันเลย เราจึงไม่อาจที่จะทำการควบคุมในการกรับประทานได้ พร้อมกับเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญสำหรับคนที่อ้วนขึ้น ยิ่งไปกว่านี้แล้ว หากเรามีเลปตินที่สูงในระยะเวลายาวนานก็จะทำให้มีความไวต่อความรู้สึกของการลดลงนั่นเอง สมองก็จะไม่ทำตามสัญญาณที่ได้รับ พร้อมกับมีการส่งผลให้ทางระบบในการเผาผลาญการทำงานที่ช้าลง พร้อมกับมีการควบคุมในการกินไม่ได้ ดังนั้นฮอร์โมนเลปติน จึงกลายเป็นฮอร์โมนที่ต้องทำการศึกษาเป็นอย่างมากมาย หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังพบเจอปมปัญหานี่เอง

 

เพราะเช่นนั้น ฮอร์โมนเลปติน จะเกี่ยวกับการลดความอ้วนอาการเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่มีขึ้นจากภาวะในการดื้อของเลปติน ที่มีน้ำหนักขึ้น ลดความอ้วนไม่ลง อยากแต่น้ำตาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้กลายเป็นสิ่งที่คุณเองต้องกลัวอย่างแน่แท้ ด้วยฮอร์โมนประเภทนี้กันเลย