เทคโนโลยี การเขียนเว็บ

กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์ จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง ?

เวลาเราเรียกใช้งานเว็บไซต์ สิ่งที่เราจะเห็นอยู่ในหน้าเว็บไซต์ นั้นๆ  จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วนได้แก่  1.Domain Name 2.Web Site 3.Hosting

Read More