Office Syndrome โรคภัยร้ายที่แอบแฝง เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน

การทำงานภายในแต่ละวัน ถ้าหากเป็นการทำงานแบบเต็มรูปแบบ หรือว่าเต็มวัน ผู้หญิงส่วนมากมักจะต้องพบเจอกับสภาวะต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคได้อย่างมากมาย และสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย เป็น อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ เป็นพิเศษ แผ่นหลัง หัวไหล่และบ่า  อีกทั้งยังคงมีข้อมืออีกด้วย

 
แม้ว่าการทำงานในแต่ละช่วง จะมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด พร้อมกับไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร เพราะว่าเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนมาก มีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นช่วงเวลานานต่อวันแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังรวมไปถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งถ้าหากโต๊ะทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินไป หรือว่ามีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ นับได้ว่าโต๊ะและเก้าอี้ทำงานของท่าน ไม่ได้ระดับมาตรฐาน หรือว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน เพราะเช่นนั้นผู้หญิง ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุด ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ เราสามารถเรียนรู้พร้อมกับรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เราทุกคน อาจป้องกันไปได้เสียหมด พร้อมกับนี่ก็คือภัยอันตราย ที่สามารถเกิดขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคน ที่มักเป็นโรคภัยที่มีขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกท่าน กลุ่มอาการกลุ่มนี้ จะเป็นอาการโดยรวมที่เราได้พบเห็นกันบ่อย และมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่ ที่ต้องทำงานในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมพร้อมกับอิริยาบถที่ไม่มีความเหมาะสม พร้อมกับในทุกวันเราจะต้องค้นพบกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด
 
ผู้หญิง
ยิ่งถ้าหากว่าเป็นพนักงาน ที่จะต้องอยู่ในลักษณะเดียวหรือว่าท่าเดียวตลอดเวลา ยิ่งส่งผลร้ายเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาภายในออฟฟิศ และไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดศีรษะ รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเพราะสภาวะเครียดตึง พร้อมกับที่สำคัญคือมีการกินอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ตามมานั่นเอง