Office Syndrome โรคภัยไข้เจ็บที่ผู้หญิงและชาวออฟฟิศทุกคนจะต้องพบเจอะเจอ

สภาพโต๊ะทำงานที่เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งหากว่าไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินไป หรือมีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สบายในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าหากเป็นเช่นนี้นับได้ว่า โต๊ะและเก้าอี้ทำงานของคุณไม่ได้ระดับมาตรฐานหรือไม่มีความพอดีอย่างแน่นอน เพราะเช่นนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุดค่ะ

 
พร้อมทั้งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาภายในออฟฟิศ พร้อมกับไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นระยะเวลานาน พร้อมทั้งนับได้ว่าเป็นภยันตรายที่สามารถมีขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคนนั้น มักจะเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกท่าน ซึ่งกลุ่มอาการที่เราได้พบเห็นกันบ่อย ๆ นั้น มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนมากที่ทำงานภายในออฟฟิศเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมพร้อมกับอิริยาบถที่ไม่มีความเหมาะสม และในทุก ๆ วันเราจะต้องค้นเจอกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามเนื้อตัว มีอาการปวดหัว รู้สึกเวียนศรีษะขึ้นมาทันที ปวดท้องเนื่องจากสภาวะเครียดตึง และที่สำคัญคือมีการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ตามมานั่นเอง
 
ผู้หญิง
พร้อมกับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนในวัยทำงานจะต้องพบเจอะเจอบ่อย คือ อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลัง ไหล่ บ่า และแขน อีกทั้งผู้หญิงยังคงมีข้อมืออีกด้วย และเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนมากมีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นช่วงเวลานานต่อวันแล้ว