การกดจุด เนื่องด้วยความผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับตนเอง

เพื่อนแต่ละคนอาจจะได้ทราบกันอยู่ว่า กับเครื่องมือ เทคโนโลยี ภายในการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ภายในยุคนี้มีความก้าวหน้ามากเพิ่มขึ้นกันอย่างรวดเร็ว จึงมีการส่งผลให้มีวงการแพทย์ได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่แพทย์แผนจีน ที่ได้มีการเปลี่ยนการพัฒนาวิธีภายใน การกดจุด ที่มีความเหมาะกับช่วงวัยแต่ละคน ต่างจากเดิมที่มีความนิยมกันแบบเฉพาะกลุ่มกันเช่นกัน ทางด้านประสิทธิภาพที่มีความสูงส่ง กดจุด และเป็นวิธีภายในรูปแบบดั้งเดิมกันเลย   นับได้ว่าการกดจุด เป็นการกดจุดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายจากความเคร่งเครียด …

Read More