สัญญาณเตือนการฝึกลูกเข้าห้องน้ำด้วยตนเองแบบง่าย ๆ

เมื่อคุณเองเป็นคุณแม่มือใหม่ ควรที่จะต้องทำการเรียนรู้ในการเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างดี ยิ่งลูกน้อยของท่านจะต้องมีการ ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ ซึ่งจะมีสัญญาณที่เตือนบอกว่า ลูกน้อยพร้อมที่จะได้รับการฝึกในการใช้ห้องน้ำแล้ว คุณเองจะต้องมีการสังเกตลูกว่าจะมีความประพฤติอย่างไรบ้าง ก็ควรเริ่มที่จะทำการฝึกลูกขับถ่าย เมื่อรู้สึกปวดก็ให้เดินเข้าห้อองน้ำ  เพื่อเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่ถ่าย หรือว่าปัสสาวะบนพื้น   นับได้ว่าสัญญาณเตือนลูกน้อยว่าต้องฝึกลูกเข้าห้องน้ำ ซึ่งเมื่อลูกน้อยเติบใหญ่ขั้น ก็จะถึงช่วงหนึ่งที่คุณแม่จะต้องทำการฝึกในเรื่องการใช้ห้องน้ำเอง พร้อมกับเลิกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการฝึกที่ได้ผลดี แต่ถ้าว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าตัวกันอีกด้วย และการฝึกของคุณแม่ หากเขายังไม่มีความพร้อมที่จะได้รับการฝึก แต่คุณบังคับหรือยังไม่เข้าใจ เป็นเหตุให้ตัวเด็กเองไม่อยากจะทำการฝึกก็เป็นได้ ถ้าเช่นนั้นมาดูสัญญาณเตือนว่าเด็ก ๆ จะสามารถศึกษาได้ – เริ่มอยากรู้พร้อมกับอยากเห็นเรื่องห้องน้ำ เมื่อคุณแม่เห็นว่า เจ้าตัวมีการเริ่มสนใจ พร้อมทั้งคอยสังเกตพฤติกรรมในการเข้าห้องน้ำของคนในครอบครัว นี่ก็เป็นเครื่องแสดงที่ดีอีกอย่างหนึ่ง เขากังลังเกิดอยากรู้อยากเห็น  ว่าครอบครัวนั้น เข้าไปทำอะไรข้างหน – ถอดกางเกงเองได้ ถ้าคุณแม่เห็นลูกถอดกางเกงเองได้ หรือว่าทำการถอดผ้าอ้อมสำเร็จรูป ก็จะแสดงว่าเขามีความพร้อมที่จะมีการใช้ห้องส้วมด้วยตัวเองแล้ว ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มทำการฝึกเด็ก ๆ กันได้เลย   ดังนั้น ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ เป็นเรื่องธรรมดา คุณพ่อคุณแม่ควรช่วยกันดูแลลูกน้อย สอนลูกน้อย เพื่อให้ทำการฝึกฝนในการใช้ห้องน้ำด้วยตนเอง  พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นการสอนให้ลูกน้อยเรียนรู้ในการใช้ห้องน้ำ เมื่อลูกน้อยเกิดเติบโตขึ้นมา ต้องช่วยเหลือตัวเอง